C# ile nesne yönelimli programlama (OOP) nasıl yapılır

C# ile nesne yönelimli programlama (OOP) nasıl yapılır

avatar cabbar
Forum Üyesi
22-09-2023, Saat: 19:13
185
#1
Yorumu Paylaş

C# ile nesne yönelimli programlama (Object-Oriented Programming - OOP) yapmak için aşağıdaki temel kavramları ve adımları takip edebilirsiniz:

1. **Sınıflar ve Nesneler (Classes and Objects)Öpücük At* OOP'de, programınızdaki varlıkları (verileri ve işlevleri) sınıflar olarak düşünün. Bir sınıf, belirli bir nesnenin (instance) özelliklerini ve davranışlarını tanımlar. Örneğin, bir "Araba" sınıfı oluşturabilirsiniz.

```csharp
class Araba
{
    // Araba sınıfının özellikleri (alanları)
    public string Marka;
    public string Model;
    
    // Araba sınıfının davranışları (metodları)
    public void Calistir()
    {
        Console.WriteLine("Araba çalıştı.");
    }
}
```

2. **Nesne Oluşturma (Object Instantiation)Öpücük At* Sınıfı kullanmak için bir nesne oluşturmanız gerekir. Bu nesne, sınıfın bir örneğidir.

```csharp
Araba myAraba = new Araba();
```

3. **Özelliklere ve Metodlara Erişim (Accessing Properties and Methods)Öpücük At* Oluşturulan nesne üzerinden sınıfın özelliklerine ve metodlarına erişebilirsiniz.

```csharp
myAraba.Marka = "Toyota";
myAraba.Model = "Corolla";
myAraba.Calistir();
```

4. **Kalıtım (Inheritance)Öpücük At* Kalıtım, bir sınıfın başka bir sınıftan özellikleri ve metodları devralmasını sağlar. Örneğin, "Kamyon" sınıfı "Araba" sınıfından özellikleri devralabilir.

```csharp
class Kamyon : Araba
{
    // Kamyon sınıfına özgü özellikler ve metodlar eklenebilir
    public int YükKapasitesi;
}
```

5. **Soyut Sınıflar ve Arabirimler (Abstract Classes and Interfaces)Öpücük At* Soyut sınıflar, diğer sınıflar için temel bir şablondur ve somut örneklere sahip olamazlar. Arabirimler ise sınıfların uygulaması gereken bir dizi davranışı tanımlar.

```csharp
abstract class Sekil
{
    public abstract double AlanHesapla();
}

interface IDrawable
{
    void Ciz();
}
```

6. **Çok Biçimlilik (Polymorphism)Öpücük At* Çok biçimlilik, farklı sınıfların aynı arabirim aracılığıyla kullanılabilmesini ifade eder. Bu, farklı nesnelerin aynı metodları kullanabilmesini sağlar.

```csharp
Araba myAraba = new Araba();
Kamyon myKamyon = new Kamyon();

List<Araba> araclar = new List<Araba>();
araclar.Add(myAraba);
araclar.Add(myKamyon);

foreach (Araba arac in araclar)
{
    arac.Calistir(); // Araba veya Kamyon sınıfı hangisi olursa olsun çalıştırılabilir.
}
```

7. **Kapsülleme (Encapsulation)Öpücük At* Kapsülleme, sınıfın iç verilerini (alanları) gizlemeyi ve sadece belirli metotlar aracılığıyla erişilebilir kılmayı ifade eder. Getter ve setter metodları ile bu erişimi kontrol edebilirsiniz.

```csharp
private int yas;

public int Yas
{
    get { return yas; }
    set { yas = value; }
}
```

Bu adımlar, C# ile nesne yönelimli programlamanın temel konseptlerini kapsar. Nesne yönelimli programlama, kodun daha düzenli, modüler ve anlaşılır olmasına yardımcı olur ve büyük projelerde özellikle faydalıdır.

 

[Resim: 1*dhVdIH9NWeqDKBy6-RC7_Q.jpeg]

deneme
Forum Üyesi

Konuda Ara

1 Yorum

cabbar

Forum Üyesi

Kayıtlı Üye Grubu
avatar
cabbar
23-09-2023, Saat: 23:57
23-09-2023, Saat: 23:57
#2
Yorumu Paylaş
İşinize yaracak bilgiler


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi