C++ dilinde "fonksiyon" kavramı nedir ve nasıl tanımlanır

C++ dilinde "fonksiyon" kavramı nedir ve nasıl tanımlanır

avatar cabbar
Forum Üyesi
25-09-2023, Saat: 21:55
128
#1
Yorumu Paylaş

C++ programlamada "fonksiyon" kavramı, belirli bir işlevi gerçekleştiren ve belirli bir adla çağrılabilen bağımsız bir kod bloğunu ifade eder. Fonksiyonlar, kodunuzu modüler hale getirmenize, kodunuzu daha okunaklı hale getirmenize ve tekrar kullanılabilirliği artırmanıza yardımcı olur. Aşağıda C++ dilinde bir fonksiyonun nasıl tanımlandığını ve kullanıldığını gösteren temel bir örnek bulunmaktadır:

```cpp
#include <iostream>

// Fonksiyonun tanımı
int topla(int sayi1, int sayi2) {
    int sonuc = sayi1 + sayi2;
    return sonuc;
}

int main() {
    // Fonksiyonun kullanımı
    int x = 5;
    int y = 3;
    int toplam = topla(x, y);

    std::cout << "Toplam: " << toplam << std::endl;

    return 0;
}
```

Yukarıdaki örnekte:

- `topla` adında bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon iki tamsayı parametresi (`sayi1` ve `sayi2`) alır ve bu parametrelerin toplamını hesaplar. Daha sonra sonucu `return` anahtar kelimesiyle döndürür.
- `main` fonksiyonu, programın başlangıç noktasıdır. Bu fonksiyon içinde `topla` fonksiyonunu çağırdık ve sonucunu `toplam` adlı bir değişkende sakladık.
- Sonuç olarak, `std::cout` kullanarak sonucu ekrana yazdırdık.

Fonksiyonların tanımı genellikle aşağıdaki şekilde yapılır:
```
dönüş_tipi fonksiyon_adı(parametreler) {
    // Fonksiyonun içeriği
    return deger;
}
```

- `dönüş_tipi`, fonksiyonun hangi türde bir değer döndüreceğini belirtir. Yukarıdaki örnekte, `int` türünde bir değer döndürüldü.
- `fonksiyon_adı`, fonksiyonun çağrılacağı adı belirtir. Bu adı kullanarak fonksiyonu çağırabilirsiniz.
- `parametreler`, fonksiyonun çalışması için gereken girdileri temsil eder. Parametreler isteğe bağlı olabilir ve birden fazla parametre alabilir.
- `return`, fonksiyonun sonucunu döndürmek için kullanılır. Bu, fonksiyonun işini tamamladığını ve bir değeri döndüreceğini gösterir. Değer, `dönüş_tipi` tarafından belirlenen türde olmalıdır. Fonksiyon sona erdiğinde veya `return` ifadesi çalıştığında, fonksiyonun çağrıldığı yere geri dönülür.

 

[Resim: class01.png]

deneme
Forum Üyesi

Konuda Ara

1 Yorum

cabbar

Forum Üyesi

Kayıtlı Üye Grubu
avatar
cabbar
27-09-2023, Saat: 19:50
27-09-2023, Saat: 19:50
#2
Yorumu Paylaş
işinize yaracak bilgiler


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi