Göktürkler kimdir

avatar cabbar
Forum Üyesi
27-05-2023, Saat: 01:31
255
#1
Yorumu Paylaş

Göktürkler, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bir imparatorluktur. Orta Asya'da, bugünkü Moğolistan ve Sibirya'nın güney bölgelerinde, Orhun ve Yenisey ırmakları arasında kurulmuş bir Türk devletidir. Göktürklerin tarihçesi, Orta Asya'nın derinliklerine, Türk boylarının birleşme sürecine ve bir imparatorluğun doğuşuna uzanır.

Göktürklerin var oluşu, Orta Asya'nın zengin tarihi ve Türk kültürünün gelişimiyle yakından ilişkilidir. Göktürkler, Türk halklarının kökenlerine dayanan, at yetiştiriciliği ve göçebe hayat tarzına sahip olan kabilelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Türk boyları, Orta Asya'nın geniş coğrafyasında dolaşarak farklı bölgelere yayılmışlardır.

6. yüzyılın başlarında, Türk boyları arasında güçlü bir liderlik yapısının oluşturulması gerektiğine dair bir farkındalık ortaya çıktı. Bu dönemde, Çin Hanedanlığı'nın egemenliği altında yaşayan Türk kabileleri, Çin'e karşı bağımsızlık mücadelesi vermek amacıyla birleşme yoluna gittiler. Bu birleşmeyi gerçekleştiren liderler, İlteriş Kağan ve onun akrabalarıydı.

İlteriş Kağan'ın liderliği altında Göktürk Kağanlığı kuruldu. Göktürk ismi, "gök" (mavi) ve "türk" (güçlü, lider) kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur ve "güçlü mavi" anlamına gelir. Bu isim, Göktürklerin gücünü, cesaretini ve liderlik vasıflarını simgeler.

Göktürk Kağanlığı, 552 yılında resmen kuruldu ve Batı Göktürkler ile Doğu Göktürkler olarak iki ayrı hükümetten oluşuyordu. Batı Göktürkler, günümüz Moğolistan'ının batısında, Altay Dağları'nın kuzeyinde hüküm sürerken, Doğu Göktürkler Orhun ve Selenga nehirlerinin arasındaki bölgede yerleşikti.

Göktürkler, tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahipti. At yetiştiriciliği, Göktürkler için hem ekonomik hem de kültürel bir öneme sahipti. Atlar, Göktürklerin ulaşım aracı, savaş gücü ve sosyal prestijlerinin bir göstergesi haline gelmiştir. Göktür

kler, atları üzerinde ustalıkla gezinir, at sırtında avlanır ve savaşırken büyük bir beceri sergilerdi.

Göktürkler, Orta Asya'nın önemli ticaret yolları üzerinde konumlandıkları için önemli bir ekonomik rol oynamıştır. İpek Yolu gibi büyük ticaret yolları, Göktürklerin hükümdarlığı altında geçen kervanlarla canlanmış ve Orta Asya'nın zenginlikleri dünyaya yayılmıştır.

Göktürklerin siyasi ve sosyal organizasyonu, kağanlık sistemi üzerine kuruluydu. Kağan, Göktürk devletinin en üst lideriydi ve kutsal bir statüye sahipti. Göktürk toplumu, soylular, savaşçılar, çiftçiler ve zanaatkârlardan oluşuyordu. Göktürkler, toplumsal düzenin sürdürülmesi ve hukukun uygulanması için kanunlar geliştirmişlerdir.

Göktürkler, dini inançlarında şamanizmi takip ediyorlardı. Doğaüstü varlıklara ve ruhlara inanıyor, onları takip ediyor ve onlarla iletişim kurmaya çalışıyorlardı. Göktürklerde, kağanın dini rolü de büyüktü ve kağan, halkın manevi lideri olarak kabul edilirdi.

Göktürklerin kültürü, Türk toplumunun genel özelliklerini yansıtır. Göktürk alfabesi olarak bilinen Göktürk yazı sistemi, Göktürkler tarafından geliştirilmiştir. Bu yazı sistemi, Türk dillerinin yazılı kaynaklarının en eski örneklerini içerir. Göktürk yazıtları, tarihî, kültürel ve dilbilimsel açıdan büyük bir öneme sahiptir.

Göktürk Kağanlığı, 8. yüzyılda iç çekişmeler, dış saldırılar ve zayıflama süreci yaşadı. Göktürkler, Uygurların saldırıları sonucu Orta Asya'daki hakimiyetlerini kaybettiler ve kağanlık parçalara ayrıldı. Ancak Göktürklerin etkisi, Orta Asya'da ve Türk tarihinde büyük bir miras bıraktı. Türk kültürü, dilbilgisi, yazı sistemi ve siyasi organizasyonu, Göktürklerin etkisi altında gelişmiştir.

Göktürkler, Türk tarihinin önemli bir dönemini temsil eder. İlk büyük Türk imparatorluğu olarak Göktürk Kağanlığı, Türklerin gücünü ve birliğini simgeler. Bugün, Göktürkler

in mirası, Türk halkının tarihine ve kültürüne derin bir şekilde işlemiştir.

[Resim: gokturk-devleti-ne-zaman-ve-nerede-kurul...576667.gif]
Beğenenler : KmSGrP, spector, Xorot
deneme
Forum Üyesi

Konuda Ara

7 Yorum

cabbar

Forum Üyesi

Kayıtlı Üye Grubu
avatar
cabbar
28-05-2023, Saat: 03:59
28-05-2023, Saat: 03:59
#2
Yorumu Paylaş
bilgilendirici bilgiler

Crasier

Forum Üyesi

Kayıtlı Üye Grubu
avatar
Crasier
28-05-2023, Saat: 20:55
28-05-2023, Saat: 20:55
#3
Yorumu Paylaş
bilgilendirici konu teşekkürler

cabbar

Forum Üyesi

Kayıtlı Üye Grubu
avatar
cabbar
30-05-2023, Saat: 03:07
30-05-2023, Saat: 03:07
#4
Yorumu Paylaş
Crasier Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Yoruma gitbilgilendirici konu teşekkürler

Ne demek

Xorot

Kurumsal

Kurumsal Üye
avatar
Xorot
31-05-2023, Saat: 15:00
31-05-2023, Saat: 15:00
#5
Yorumu Paylaş
Eline sağlık, bilgilendirme için sağol
Beğenenler : cabbar


Gitmek nedir gülüm, biz yaşamayı göze almışız.

KmSGrP

Forum Üyesi

Kayıtlı Üye Grubu
avatar
KmSGrP
31-05-2023, Saat: 15:12
31-05-2023, Saat: 15:12
#6
Yorumu Paylaş
Teşekkürler Parmak At
Beğenenler : cabbar

cabbar

Forum Üyesi

Kayıtlı Üye Grubu
avatar
cabbar
31-05-2023, Saat: 20:55
31-05-2023, Saat: 20:55
#7
Yorumu Paylaş
KmSGrP Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Yoruma gitTeşekkürler Parmak At

ne demek

cabbar

Forum Üyesi

Kayıtlı Üye Grubu
avatar
cabbar
31-05-2023, Saat: 20:56
31-05-2023, Saat: 20:56
#8
Yorumu Paylaş
Xorot Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Yoruma gitEline sağlık, bilgilendirme için sağol

ne demek


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi